Billede 01-09-14 13.55.31

Vi har aldrig været i tvivl om dels at de produkter vi fremstiller og leverer bidrager til et bedre miljø idet den måde produkterne indgår i genbrugscyklussen er bedre for miljøet end alternative produkter af plast eller metal.

Dette gælder ikke mindst i kraft af at de råstoffer og materialer vi anvender er ret uproblematiske miljømæssigt. Det mest problematiske er energiforbruget i forbindelse med produktion og distribution, hvis negative miljøpåvirkning vi også hele tiden gør meget for at reducere.

Men nu er tiden kommet hvor der er brug for at dokumentere dette og præsentere det for en bredere kreds af kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Derfor er vi nu ved at formulere vores eget miljøledelsessystem med en klart formuleret miljøpolitik som ledestjerne og med meget konkrete og praktisk omsættelige mål og strategier.

Miljøledelse omfatter en ”optimering” ift. lavest mulig negativ påvirkning af miljøet samt vores indsats for at skabe et for medarbejderne attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø.

Vi satser på at vores indsats ift. det eksterne miljø og arbejdsmiljøet skaber synergieffekt i forhold til hinanden, så resultater på den ene front skaber endnu flere resultater på den anden og vise-versa.

Vi går ikke i første omgang efter en certificering, men vil gerne først vise os selv og andre at vi kan og vil, før vi begynder på den ret omfattende proces det er for en mindre virksomhed som vores at blive certificeret.

 

Kjærgaard Paprør A/S, Ålunden 7, 6690 Gørding Tlf.: 75 47 09 00, E-mail: papror(at)papror.com
Bank: 2540 – 8894 734 834, CVR: 19 79 19 47